Aanhanger huren

Voor het vervoeren van uw spullen naar en van uw opslagruimte stellen wij onze aanhangwagens beschikbaar. De aanhangwagens van Majabox is enkel en uitsluitend beschikbaar voor klanten van Majabox van 09:00 - 22:00 uur. Wij hebben op beide vestigingen een dichte aanhanger beschikbaar.

Kosten aanhangwagen huren

Voor nieuwe klanten wordt gedurende de eerste maand 1 dag geen huur voor de aanhangwagen in rekening gebracht. In overige gevallen betaalt u slechts €20,- huur per dag (of dagdeel). 

U kunt deze aanhangwagen reserveren middels ons contactformulier.

Wanneer u de aanhangwagen niet op de afgesproken dag/tijd kan/wil komen ophalen, laat dit dan tijdig aan ons weten. Dan wachten wij niet voor niets op u.

Voorwaarden huren aanhanger bij Majabox

  • Het volledige bedrag dient altijd vooraf gepast contant afgerekend te worden. (geen pin).  
  • De aanhangwagen mag uitsluitend gebruikt worden voor het vervoer van maximaal 500 kg huisraad e.d.
  • Het is absoluut niet toegestaan om puin, zand, grond, stenen en dergelijken te vervoeren.
  • U dient zelf zorg te dragen voor een witte kenteken plaat. Bekeuringen zijn altijd voor eigen risico.
  • Bij schade bedraagt het eigen risico €500.00, deze kunt u door betaling van € 10.00 extra verlagen naar € 250.00.
  • Ingeval van opzet, schuld, verlies, diefstal en niet tijdig terug brengen blijft de huurder onverminderd aansprakelijk voor alle schade en de hier uit voortvloeiende kosten. De lading is nooit verzekerd.
  • U verklaart door middel van handtekening akkoord te gaan met onze voorwaarden.
  • Schade ontstaan tijdens de huurperiode dient altijd per omgaande aan ons gemeld te worden
  • Bestaande en nieuwe schade dient altijd opgetekend te worden op een schade formulier.

Let op! De aanhangwagen dient aan het eind van de dag (uiterlijk 22:00 uur) terug te zijn op onze terreinen.